Monumento BIC

San Esteban. Zamora.

  • Titular: San Esteban
  • Arciprestazgo: Zamora-ciudad
  • Habitantes: 0
  • Siglo: XII-XVIII
  • Fecha declaración: 26/03/1998
  • Boletín declaración: BOCYL nº 62, 01/04/1998