Monumento BIC

Santa Lucía. Zamora. 49002

  • Titular: Santa Lucía
  • Arciprestazgo: Zamora-ciudad
  • Teléfono: 980 51 61 50
  • Dirección: Plaza de Santa Lucía, 1.
    49002 Zamora
  • Habitantes: 0
  • Siglo: XIII-XVI-XVII
  • Fecha declaración: Incoado 29/06/1983
  • Boletín declaración: BOE, 27/08/1983